โอกาสทางธุรกิจ

แผนธุรกิจ

การเริ่มต้นธุรกิจมีให้เลือก 7 ระดับ

MB
ระดับ Member (MB)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 50 PV

A
ระดับ Agent (A)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 1,000 PV

S
ระดับ Super (S)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 2,000 PV

M
ระดับ Manager (M)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 4,000 PV

SM
ระดับ Senior Manager (SM)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 8,000 PV

D
ระดับ Director (D)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 16,000 PV

SD
ระดับ Senior Director (SD)

มียอดซื้อสินค้าส่วนตัว 32,000 PV

Earning

รับรายได้ง่าย ๆ 4 ช่องทาง

1
โบนัสค่าแนะนำ 15%
(Fast Start Bonus)

คือ รายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าของสมาชิกใหม่ที่เราแนะนำตรง หรือสมาชิกเก่าที่เราแนะนำตรงกลับมาซื้อสินค้าใหม่ คำนวณจากคะแนนของสินค้าที่ซื้อ

2
โบนัสค่าบริหารทีม 30%
(Balance Team Bonus)

คือ รายได้จากการสร้างทีมงานนักธุรกิจและเครือข่ายผู้บริโภค คำนวณจากคะแนนทีมอ่อน

3
Auto-Ship Unilevel 5%

คือ โบนัสที่ได้จากคะแนนที่แลกซื้อสินค้าในแผน Unilevel จ่ายสูงสุดถึง 20 ชั้น

4
Matching Bonus 5%

คือ โบนัสที่ได้จากการคำนวณคะแนนของแผนบาลานซ์ทีมแข็ง จ่ายสูงสุด 5 ชั้น

Special Bonus

โบนัสพิเศษสำหรับศูนย์บริการสมาชิก

เป็นโบนัสที่เกิดจากการคีย์ผ่านระบบให้กับสมาชิกใหม่ ของศูนย์ยริการสมาชิก

ศูนย์บริการสมาชิก เปิดสต็อกสินค้า (PV) ตำแหน่งทางธุรกิจ โบนัสจากการคีย์ผ่านโมบาย
มินิโมบาย 30,000 PV Senior Director 1% ของ PV
โมบาย 70,000 PV Senior Director 2% ของ PV
เซ็นเตอร์ 100,000 PV Senior Director 3% ของ PV
สำนักงานตัวแทน 400,000 PV Senior Director 6% ของ PV