เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นาย่า กรีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 จากวิสัยทัศน์ของ คุณรุ่ง กีรติบริบูรณ์ ประธานกรรมการ โดยเน้นส่งเสริม ให้สมาชิก มีรายได้อย่างต่อเนื่อง จากการประกอบอาชีพสุจริต

โดยบริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
  2. ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

Vision & Mission

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

นาย่า กรีน
พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรายได้ให้คนไทยทุกครอบครัว

ด้วยความใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย บริษัท นาย่า กรีน จำกัด ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ได้รับการยอมรับจากเครือข่ายสมาชิกทั่วประเทศ สร้างความมั่นใจแก่นักธุรกิจและผู้บริโภค ผ่านการเรียนรู้กระบวนการทำงานจากประสบการณ์ตรง ที่ตอบโจทย์ทด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และด้านคุณภาพชีวิต

เราตั้งใจและใส่ใจในการสนับสนุนสมาชิกทุกรูปแบบทั้งระบบ Offline และ Online จากคอร์สอบรมที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตรงประเด็น ชัดเจน ให้สมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพและทำงานได้แบบมืออาชีพ พร้อมรองรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักธุรกิจร่วมออกแบบกระบวนการสร้างทีมงานได้อย่างเต็มที่

ที่นาย่า กรีน เราพร้อมดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างทันสมัยด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มุ่งมั่นในการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่แตกต่างเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตในสังคมที่ก้าวไปข้างหน้า พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้อย่างมั่นคง และส่งเสริมให้คนไทยได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

มั่นคง

- Stability -

สร้างความมั่นคงทางสุขภาพและการเงิน

ยั่งยืน

- Sutainability -

ดำเนินธุรกิจได้อย่างสุจริตและยั่งยืน

ทันสมัย

- Modernity -

ใช้ชีวิตและเรียนรู้อย่างทันสมัย

Timeline

การเจริญเติบโตของบริษัท

พ.ศ.

2550

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2550 ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายจาก สคบ. โดยครั้งแรกจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

.พ.ศ

2552

เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ น้ำมันงาสกัดเย็น นาย่า เซซามีน

พ.ศ.

2558

เปิดสำนักงานแห่งใหม่ ที่ริมน้ำ 40/3 หมู่ 1 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก

.พ.ศ

2559

จัดงาน "มหัศจรรย์แห่งความสำเร็จครั้งแรก " ณ วังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัด พิษณุโลก

พ.ศ.

2562

จัดงาน "แกรนด์ล้านนา" ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

.พ.ศ

2564

เปิดสำนักงานแห่งใหม่ เนื้อที่กว่า 10 ไร่ และก้าวหน้าอย่างมั่นคงเข้าสู่ Digital Economy